Λόγος Ψυχής

Ο Δρόμος της Γαλήνιας Αναζήτησης, ένα κάλεσμα από Ψυχή σε Ψυχή, ένα ελεύθερο άνοιγμα από καρδιά σε καρδιά, είναι μία ανταπόκριση στις ουσιαστικές πνευματικές ανάγκες του σημερινού αναζητητή. Δεν σχετίζεται με την εμπορευματοποιημένη ψευδοπνευματικότητα και με πολύμορφα “σεμινάρια” που υπόσχονται τα πάντα. Ούτε κινείται στους “ευχάριστους” δαιδάλους διανοητικών ακροβασιών και μεταφυσικών ρομαντισμών. Ούτε αποσκοπεί στην επίλυση ψυχολογικών προβλημάτων καθ’ οιονδήποτε τρόπον.

gram

Στα πεδία της Αυτογνωσίας και της Αυτοπραγμάτωσης οδεύει με τον τρόπο του ο Δρόμος της Γαλήνιας Αναζήτησης ως θεώρηση και ως πράξη. Πρόκειται για άνοιγμα στην ουσιαστική κατανόηση, για άμεσα πραγματοποιήσιμη εργασία απευθείας μέσα στην ίδια την ατομική συνειδητότητα αλλά και στον συνολικό οργανισμό του ατόμου. Είναι μία πρόταση συνολικής θεώρησης μέσα από την οποία υποβοηθείται η προσωπική έρευνα και εργασία για να ανοίξει ο δρόμος της προσωπικής ανακάλυψης, μοναδικής και ανεπανάληπτης.

gram

Ο ενδιαφερόμενος αναζητητής χρειάζεται να στρέφει πολύπλευρα και ολιστικά την προσοχή του στις πραγματικότητες της ζωής προκειμένου να συλλαμβάνει το αληθινό νόημα των συμβάντων της ύπαρξης Εαυτού και Κόσμου με συμμετοχικό και βιωματικό τρόπο. Η γνωστή πτώση σε μια παθητική ψυχική κατάσταση αναμονής ή ψευδαισθητικής ελπίδας πνευματικής βοήθειας από άλλους ανθρώπους ή ανώτερους παράγοντες, οποιασδήποτε μορφής, αδρανοποιεί τη βούλησή μας, δεσμεύει την εκδήλωση του Πνευματικού Δυναμικού μας και εμποδίζει την ομαλή ροή της ψυχοσωματικής μας ενέργειας.

gram

Η Αλήθεια αποκαλύπτεται μόνον βιωματικά και άμεσα, χωρίς καμία άλλη ανθρώπινη μεσολάβηση. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να “δει” την Αλήθεια μέσα από το ιδιαίτερο αντιληπτικό πεδίο κάποιου άλλου. Στην καλύτερη περίπτωση, η Αλήθεια είναι δυνατόν να σκιαγραφηθεί περιγραφικά, μέχρις ενός σημείου, ή να προταθεί απλώς κάποια κατεύθυνση έρευνας και αυστηρά ατομικής εργασίας. Η Αλήθεια δεν μεταφέρεται με διδαχές. Και φυσικά το ίδιο ισχύει, και μάλιστα μετ’ επιτάσεως, σε ό,τι αφορά την εσωτερική εξελικτική αλλαγή. Ο Δρόμος της Γαλήνιας Αναζήτησης είναι ένα άνοιγμα Ψυχής, ένα πεδίο ελεύθερης σκέψης και συνειδητής εργασίας.

sun

123

Advertisements