Αποκάλυψη

Ο Οντικός Δυναμισμός του Πνεύματος είναι παρών μέσα στα πεδία της ανθρώπινης αντίληψης, της συνείδησης, όταν υπάρχει Εσωτερική Ειλικρίνεια και Φιλαλήθεια, ως αλληλεπιδρώσες συνιστώσες ενοποιημένης αντίληψης. Τότε ολόκληρη η καθημερινή ζωή μετουσιώνεται σε μια βιωματική ανακάλυψη ή αποκάλυψη «κβαντικού» χαρακτήρα ζωηφόρου Αλήθειας.

gram

123

Advertisements