Απελευθέρωση

Η απελευθέρωση από τις συνήθειες και τους εθισμούς συνδέεται με την επαφή μας με μια ανώτερη πηγή συνείδησης και έμπνευσης και εξελίσσεται με νέες αντιλήψεις, πέρα από οτιδήποτε μπορεί να αναγνωριστεί. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα παλαιά νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου και να ελπίζουμε στην απελευθέρωση και στην ανακάλυψη του νέου δια μέσου του παλαιού. Χρησιμοποιώντας την παλαιά σκέψη για να απελευθερωθούμε από την … παλαιά σκέψη, απλώς τροποποιούμε επιφανειακά την παλαιά σκέψη, χωρίς να υπάρχει άνοιγμα προς το νέο. Η νέα συνείδηση, η νέα αλήθεια είναι πέρα από κάθε πρόβλεψη ή αναγνώριση.

gram

123

Advertisements