Δημιουργούμε την Πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε και αντιλαμβανόμαστε

Δημιουργούμε την Πραγματικότητά μας ως εικονικό-εννοιολογικό προϊόν της υποκειμενικής εμπειρίας μας. Την εμπειρία της Πραγματικότητας αντιλαμβανόμαστε και όχι την ίδια την Πραγματικότητα. Ο νους δημιουργεί την εμπειρία της Πραγματικότητας ανάλογα με τον τρόπο θεώρησης που έχει διαμορφώσει κατά τη διάρκεια της ένσαρκης ζωής, ανάλογα με το συνολικό Όραμα της Ζωής ως προσωπικού τρόπου πρόσληψης και ερμηνείας της πραγματικότητας, καθώς και ανταπόκρισής μας σε αυτή.

Δημιουργούμε την Πραγματικότητά μας με τη μορφή των γεγονότων και των συνθηκών της ζωής μας ως αποτελεσμάτων των δράσεών μας, κινητοποιώντας τους νόμους της Προβολής και της Ανταπόδοσης.

Συνδημιουργούμε την Πραγματικότητα, τον Κόσμο, συστατικά και θεμελιακά, συμμετέχοντες στην Οντική Δημιουργική Εκδήλωση ως Ατομικά Πνεύματα-Ακτινοβολίες του Όλου Πνεύματος, σταθερά συνδεδεμένα και αλληλεπιδρώντα με Αυτό.

Συνδημιουργούμε την Πραγματικότητα, το Όλον, συμμετοχικά, ως ένα απεριόριστο Ιδεατό Πεδίο Αντίληψης, ως ένα Υπέρτατο Όραμα της Απόλυτης Οντικής Συνειδητότητας σε μία κίνηση απέραντης Αυτοδιερεύνησης μέσα στους Κόσμους της Ύπαρξης.

Συνδημιουργούμε, ως συμμετοχικά Όντα, άπειρες Πραγματικότητες και άπειρες μη Πραγματικότητες, προσδιορίσιμες ή μη προσδιορίσιμες, ως αυθόρμητες εκφράσεις του απειροδιάστατου Δυναμικού του Όντος και του μη Όντος, του Είναι και του μη Είναι.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Δημιουργούμε και συνδημιουργούμε την Πραγματικότητα:

Ως εικονική-εννοιολογική περιγραφή του υπαρκτού.

Ως συνέπεια των πράξεών μας.

Ως αυτεκδήλωση του Όντος συντελεσμένη.

Ως κίνηση Αυτοδιερεύνησης του Όντος.

Ως έκφραση του απείρου Δυναμικού του Όντος.

ΕΣΧΑΤΗ-ΑΦΑΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Έσχατη Πραγματικότητα είναι η απόλυτη σύνθεση και των πέντε Πραγματικοτήτων, παρούσα μόνον σε εκστατική-ενορατική αντίληψη, χωρίς διαιρέσεις, μερικότητα, διαθλάσεις και περιγραφές. Είναι επίσης απαλλαγμένη της βασικής εννοιολογικής τριπλότητας: Δημιουργός-Δημιουργείν-Δημιούργημα. Στην Έσχατη Πραγματικότητα δεν χωράει κανενός είδους δυϊσμός ή δυαδικότητα. Η άτμητη, Απόλυτη Ιερά Μονάς προβάλλει και διατρέχει όλες τις Εκδηλώσεις, ενώ παραμένει ακένωτη Πηγή των Πάντων.

[Ιωάννης Συλλαϊδής]

123