Εκδήλωση του Δρόμου της Γαλήνιας Αναζήτησης

Εργασία Απελευθέρωσης της Αντίληψης και Αυτοαποκάλυψης

Στα πεδία της Αυτογνωσίας και της Αυτοπραγμάτωσης οδεύει με τον τρόπο του ο Δρόμος της Γαλήνιας Αναζήτησης ως θεώρηση και ως πράξη. Πρόκειται για άνοιγμα στην ουσιαστική κατανόηση, για άμεσα πραγματοποιήσιμη εργασία απευθείας μέσα στην ίδια την ατομική συνειδητότητα αλλά και στον συνολικό οργανισμό του ατόμου. Είναι μία πρόταση συνολικής θεώρησης μέσα από την οποία υποβοηθείται η προσωπική έρευνα και εργασία για να ανοίξει ο δρόμος της προσωπικής ανακάλυψης, μοναδικής και ανεπανάληπτης.

Η Αλήθεια αποκαλύπτεται μόνον βιωματικά και άμεσα, χωρίς καμία άλλη ανθρώπινη μεσολάβηση. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να “δει” την Αλήθεια μέσα από το ιδιαίτερο αντιληπτικό πεδίο κάποιου άλλου. Στην καλύτερη περίπτωση, η Αλήθεια είναι δυνατόν να σκιαγραφηθεί περιγραφικά, μέχρις ενός σημείου, ή να προταθεί απλώς κάποια κατεύθυνση έρευνας και αυστηρά ατομικής εργασίας. Η Αλήθεια δεν μεταφέρεται με διδαχές. Και φυσικά το ίδιο ισχύει, και μάλιστα μετ’ επιτάσεως, σε ό,τι αφορά την εσωτερική εξελικτική αλλαγή. Ο Δρόμος της Γαλήνιας Αναζήτησης είναι ένα άνοιγμα Ψυχής, ένα πεδίο ελεύθερης σκέψης και συνειδητής εργασίας.